Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Aglovale

Một bản sao hoàn hảo của vũ khí Aglovale. Feralia đã tạo ra điều này từ nhiều ký ức của hiệp sĩ dũng cảm, người đã từng bị lạc vào tay lũ quỷ trong trận chiến. Nó đôi khi tăng cường phức hệ lên rất nhiều.

Ngoại lai
Bậc: ★10
Độ hiếm: Thần thoại
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class
Địa điểm: Vũ khí
Tấn công: 303
Ma thuật: 303
HP: 333
Năng lượng: 333
Chí mạng: 1%
Lá chắn: -50%
Số lỗ khảm nạm: 8
Dùng hai tay

Mang lại:

Phức hệ ↑↑ (15%)

Miễn nhiễm:

Rối trí

Vật liệu nâng cấp:

Thuỷ thạch
Lôi thạch
Hoả thạch
Thổ thạch
← Trở lại