Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Nến tương đồng

Khi được thắp sáng, ngọn nến bí ẩn này sẽ thu hút những kẻ thù mạnh hơn đến với bạn trong một thời gian giới hạn.

Bậc: ★5
Độ hiếm: Sử thi
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class

✓ Có thể thấy trong cửa hàng
✓ Có thể thấy trong rương
Monster Power: +100%

Rơi ra từ:

Ankou
Fafnir
Fafnir
Fenrir
Fenrir
Age-Old Mimic
Apollyon
Cade Hoàn Sinh
Kerberos Hoàn Sinh
Cerus
Vua Arthus sa ngã
Cerus hung giữ
Fomor
Cerus hung tợn
Đại kỵ sĩ Lugus
Cade khéo léo
Kerberos
Titan cuối cùng
Maelor
Starlord
Trò đùa
Trò đùa
← Trở lại