Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Aaru Leggings

Armor of Thronemaker Neith. When wearing these leggings, one will start battle with Ward automatically activated.

Ngoại lai
Bậc: ★6
Độ hiếm: Sử thi
Có thể sử dụng bởi: Class Đấu sĩ
Địa điểm: Legs
Phòng thủ: 130
Kháng phép: 40
Lá chắn: 2%
Ward Start: +6 turns
Số lỗ khảm nạm: 4

Miễn nhiễm:

Nguyền rủa

Rơi ra từ:

Thronemaker Neith

Vật liệu nâng cấp:

Bạch kim
Bạc
← Trở lại