Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Discord
Merch
Google Play
Apple App Store
Lộ trình phát triển
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Vật phẩm

Bậc
Lớp nhân vật
Loại
← Trở lại
Adamantine
★4
Aegis
★9
Alpha Myrddin
★5
Ambrosia
★8
Ankh
★3
Ankh Hoàn Sinh
★7
Arch-Gadget
★5
Arch-Gadget Hoàn Sinh
★9
Arch-Gizmo
★5
Arch-Gizmo Hoàn Sinh
★9
Artifice Gada
★6
Ascalon
★7
Atlas
★10
BIệt dược
★4
Baldur
★8
Baldur hoàn hảo
★8
Balorite
★4
Balorite sơ cấp
★4
Bao tên đất
★3
Basilisk Talons
★8
Beta Myrddin
★6
Bident
★10
Biểu tượng của Bệnh Dịch
★8
Biểu tượng của Chiến Tranh
★9
Biểu tượng của Nạn Đói
★7
Biểu tượng của Sự Diệt Vong
★10
Bonesong
★6
Boulderbold
★4
Bài ca của Naggeneen
★7
Bào tử
★7
Bão cát
★5
Bình Dược phẩm Dã thú Nhỏ
★1
Bình Mana cao cấp
★4
Bình Mana sơ cấp
★1
Bình Mana trung cấp
★2
Bình hồi máu siêu cấp
★6
Bình máu X
★7
Bình máu cao cấp
★4
Bình máu sơ cấp
★1
Bình máu trung cấp
★2