Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Discord
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
由社区翻译
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Golem thi tộc

Một con golem thi tộc lớn. Nó sẽ hỗ trợ bạn trong trận chiến bằng cách củng cố và khôi phục lá chắn.
Độ hiếm: Khá hiếm
Bậc: ★9

Kỹ năng:

Sự kiên định của Golem
Khiêu khích II
Nện khiên
Lá chắn xương
← Trở lại