Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Slime đỏ nhỏ

Một con slime màu đỏ đã được thuần hóa. Nó không mạnh lắm, nhưng có thể hỗ trợ bạn trong trận chiến với ma thuật lửa.
Chủng loại: Phép thuật
Độ hiếm: Thường gặp
Bậc: ★1

Xác xuất tấn công
90
Xác xuất dùng kỹ năng
50

Kỹ năng:

Lửa ma thuật

Liên kết sử ma:

Cấp độ 1: Elemental Weakness Bonus: +15%
Cấp độ 2: T. Phép ↑ (7%), T. Phép ↑↑ (2%)
Cấp độ 3: Bonded Mana (12%), Bonded Magic (20%), +Ability: Bolt Volley
← Trở lại