Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Discord
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
由社区翻译
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Slime đỏ nhỏ

Một con slime màu đỏ đã được thuần hóa. Nó không mạnh lắm, nhưng có thể hỗ trợ bạn trong trận chiến với ma thuật lửa.
Độ hiếm: Thường gặp
Bậc: ★1

Kỹ năng:

Lửa ma thuật
← Trở lại