Begivenheter
Oppdateringer
Kodeks
Blog
Varer
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Mindre Rødt Slim

Et temmet rødt slim. Den er ikke spesielt sterk men kan hjelpe deg i kamp med ildmagi.
Familie: Magisk
Sjeldenhet: Vanlig
Klasse: ★1

Angrepssjanse
90
Sjanse for trylleformel
50

Ferdigheter:

Flamme

Bestialsk Bånd:

Nivå 1: Elemental Weakness Bonus: +15%
Nivå 2: T. Mag ↑ (7%), T. Mag ↑↑ (2%)
Nivå 3: Bonded Mana (12%), Bonded Magic (20%), +Ability: Bolt Volley
← Gå tilbake