Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Rồng lửa

Một con rồng với sức mạnh của địa ngục. Nó có thể biến vũ khí của bạn cháy bỏng và sử dụng hoả thuật.
Chủng loại: Rồng
Độ hiếm: Hiếm
Bậc: ★5

Xác xuất cường hoá
20
Xác xuất dùng kỹ năng
10

Kỹ năng:

Mưa sao sa
Hấp hoả
Dã Hỏa

Liên kết sử ma:

Cấp độ 1: Kháng lôi: +20%
Cấp độ 2: Bonded Attack (10%), Bonded Magic (10%)
Cấp độ 3: Bonded Attack (10%), Bonded Magic (10%), +Ability: Wyrmseal, +Ability: Tốc độ Wyvern III
← Trở lại