Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Hung sói

Một con sói dữ đã được thuần hóa. Nó có thể hỗ trợ bạn trong trận chiến với các kỹ năng tăng cường khả năng tấn công và nhanh nhẹn.
Chủng loại: Thú
Độ hiếm: Sử thi
Bậc: ★7

Xác xuất tấn công
2
Xác xuất cường hoá
10
Xác xuất dùng kỹ năng
4

Kỹ năng:

Khát máu
Song kích II
Tấn công nhanh
Hòa giải II
Tránh né

Liên kết sử ma:

Cấp độ 1: Chính xác: +7%
Cấp độ 2: Bonded Attack (12%), Bonded Dexterity (7%)
Cấp độ 3: Bonded Attack (12%), Bonded Dexterity (15%)
← Trở lại