Begivenheter
Oppdateringer
Kodeks
Blog
Varer
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Fryktulv

En temmet Fryktulv. Den kan hjelpe deg i kamp med sine ferdigheter i å øke angrepsevne og smidighet.
Familie: Dyr
Sjeldenhet: Historisk
Klasse: ★7

Angrepssjanse
2
Buffsjanse
10
Sjanse for trylleformel
4

Ferdigheter:

Blodlyst
Dobbeltkutt II
Hurtigangrep
Beroliggjør II
Sideskritt

Bestialsk Bånd:

Nivå 1: Presisjon: +7%
Nivå 2: Båndet Angrep (12%), Båndet Smidighet (7%)
Nivå 3: Båndet Angrep (12%), Båndet Smidighet (15%)
← Gå tilbake