Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Xương rồng

Một cây xương rồng sống. Nó có thể hỗ trợ bạn trong trận chiến với hàng loạt gai nhọn.
Chủng loại: Thường gặp
Độ hiếm: Hiếm
Bậc: ★4

Xác xuất dùng kỹ năng
4

Kỹ năng:

Bão tên
Bão tên II

Liên kết sử ma:

Cấp độ 1: Chính xác: +7%
Cấp độ 2: Bonded Attack (12%), Bonded Dexterity (7%)
Cấp độ 3: Bonded Attack (12%), Bonded Dexterity (15%)
← Trở lại