Begivenheter
Oppdateringer
Kodeks
Blog
Varer
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Kaktus

En levende kaktus. Den kan hjelpe deg i kamp med en stor mengde nåler.
Familie: Vanlig
Sjeldenhet: Sjelden
Klasse: ★4

Sjanse for trylleformel
4

Ferdigheter:

Pilstorm
Pilstorm II

Bestialsk Bånd:

Nivå 1: Presisjon: +7%
Nivå 2: Båndet Angrep (12%), Båndet Smidighet (7%)
Nivå 3: Båndet Angrep (12%), Båndet Smidighet (15%)
← Gå tilbake