Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Banshee

Hiện vẫn chưa rõ lý do tại sao người ta lại muốn có một con banshee.
Chủng loại: Quân Balor
Độ hiếm: Hiếm
Bậc: ★5

Xác xuất tấn công
5
Xác xuất dùng hiệu ứng bất lợi
5
Xác xuất dùng kỹ năng
5

Kỹ năng:

Than khóc

Liên kết sử ma:

Cấp độ 1: Kháng lửa: +20%
Cấp độ 2: Bonded Attack (5%), Bonded Magic (5%)
Cấp độ 3: Bonded Attack (15%), Bonded Magic (15%), +Ability: Stonefire
← Trở lại