Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Discord
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Ngọn lửa Phức hệ

Một ngọn lửa của phức hệ. Nó có thể hỗ trợ trong trận chiến với phép thuật hệ Arcane và hệ rồng.
Độ hiếm: Hiếm
Bậc: ★6

Kỹ năng:

Arcana
Arcana II
Hơi thở của rồng
← Trở lại