Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Discord
Merch
Google Play
Apple App Store
Lộ trình phát triển
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Sử ma

Bậc:
Chủng loại:
← Trở lại
Anubis
★10
Banshee
★5
Basilisk
★6
Basilisk khổng lồ
★9
Bạch Long
★8
Camazotz
★7
Cerberus
★8
Chimera
★10
Chiến mã
★7
Chó hoang
★1
Cockatrice
★8
Cockatrice lớn
★9
Colossus
★8
Cthulhu
★10
Drake
★4
Dơi
★2
Fae
★4
Fafnir
★10
Fenrir
★10
Finfolk
★7
Fjalar
★10
Gargoyle
★5
Gazer
★4
Gazer lớn
★8
Gazer đỏ thẫm
★9
Gnome
★3
Gnome lớn tuổi
★5
Golem Orichalcum
★7
Golem nhỏ
★2
Golem thi tộc
★9
Griffin
★7
Griffin hùng mạnh
★9
Guivre
★9
Gullinkambi
★7
Gấu
★2
Gấu lớn
★4
Harpy
★6
Hellhound
★3
Hung sói
★7
Hắc Long
★7