Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Squire

A warrior trained in the defensive art of swordplay. It can wield the equipment of the warrior.
Bậc: ★3

Kỹ năng:

Rào chắn (Cấp độ 50)
Củng cố II (Cấp độ 50)
Phòng vệ II (Cấp độ 60)
Khiêu khích (Cấp độ 60)
Phục hồi lá chắn II (Cấp độ 70)
Bảo vệ II (Cấp độ 75)

Kỹ năng:

Collateral Damage
You swing your weapon quite recklessly. Attacks have an additional chance to hit for an extra 15 percent damage to any opponent in battle.
Knight's Ward II
Lá chắn được tự động kích hoạt trong trận chiến và hồi phục nhẹ mỗi lượt.
← Trở lại