Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Knight / Knightess

Một lớp chiến đấu thiên về khả năng phòng thủ và máu hơn là phép thuật và kỹ năng. Có thể sử dụng áo giáp và vũ khí nặng hơn.
Bậc: ★2
Giá: 10,000 orn

Yêu cầu cần thiết:

Đấu sĩ

Kỹ năng:

Bảo vệ (Cấp độ 20)
Đe doạ (Cấp độ 40)

Kỹ năng:

Lá chắn Kỵ sĩ
Lá chắn được tự động kích hoạt trong trận chiến.
← Trở lại