Begivenheter
Oppdateringer
Kodeks
Blog
Varer
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Ridder

En kampklasse som foretrekker forsvar og HP over magi og ferdigheter. Den kan bruke tyngre våpen og rustninger.
Klasse: ★2
Pris: 10,000 orns

Krav:

Kriger

Ferdigheter:

Beskyttelse (Nivå 20)
True (Nivå 40)

Ferdigheter:

Ridders Gardering
Gardering er automatisk aktivert i kamp.
← Gå tilbake