Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Runeblade

Một phiên bản thay thế của Class Spellsword. Mua Class này để ủng hộ trò chơi và nhận được một diện mạo thay thế.
Bậc: ★4

Kỹ năng:

Thanh tẩy (Cấp độ 75)
Giật III (Cấp độ 75)
Kiếm phép (Cấp độ 80)
Búa phép (Cấp độ 85)
Thanh tẩy II (Cấp độ 90)
Đa ma pháp kích (Cấp độ 100)

Kỹ năng:

Chuyển dẫn năng lượng
Bạn có xác xuất khả năng dùng kỹ năng hoặc phép thuật có thể không tiêu tốn năng lượng.
Collateral Damage
You swing your weapon quite recklessly. Attacks have an additional chance to hit for an extra 15 percent damage to any opponent in battle.
Knight's Ward II
Lá chắn được tự động kích hoạt trong trận chiến và hồi phục nhẹ mỗi lượt.
← Trở lại