Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Atlas Vanguard / Athena Vanguard

Một thánh kỵ sĩ kiên cường của Lyonesse thông thạo các kỹ năng lá chắn và khả năng sống sót. Miễn nhiễm với thánh thuật và có thể sử dụng trang bị của chiến binh.
Bậc: ★8
Giá: 3,500,000 orn

Yêu cầu cần thiết:

Dragon Knight / Dragon Knightess
Majistrate

Kỹ năng:

Lá chắn hoả ngục (Cấp độ 175)
Lá chắn thuỷ triều (Cấp độ 175)
Lá chắn đại địa (Cấp độ 175)
Lá chắn bão tố (Cấp độ 175)
Nện khiên (Cấp độ 175)
Lá chắn ánh sáng (Cấp độ 180)
Nện khiên (Cấp độ 185)
Đa kích thanh tẩy (Cấp độ 190)
Pháo đài thần thánh (Cấp độ 200)

Kỹ năng:

Huy hiệu của Lyonesse
Chỉ số của bạn tăng lên khi bạn đánh bại kẻ dịch cuồng nộ hoặc Hoàn Sinh.
Đôi vai Người Khổng Lồ
Lá chắn của bạn được củng cố bởi sức mạnh của vĩ nhân. Lá chắn sẽ tự động được kích hoạt trong trận chiến và hồi phục mỗi lượt.
Chuyển dẫn lá chắn
Năng lượng được hồi lại khi lá chắn chịu sát thương.
Từ chối tử thần
Bạn có cơ hội thoát khỏi tử thần trong trận chiến.
Kiên định
Bạn có khả năng ít bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng xấu.
← Trở lại