Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Gaia

Một hiệp sĩ của tự nhiên và sự cân bằng, người đã thực sự làm chủ sức mạnh của đất thứ bên dưới họ. Miễn nhiễm với ma thuật đất và có thể sử dụng bất kỳ trang bị nào họ chọn.
Bậc: ★8

Kỹ năng:

Suy tàn (Cấp độ 175)
Địa kích (Cấp độ 175)
Địa kích II (Cấp độ 175)
Địa kích III (Cấp độ 175)
Quake II (Cấp độ 175)
Natura Eventualus (Cấp độ 175)
Đại địa chấn II (Cấp độ 185)

Kỹ năng:

Apex
In battle, you have an Apex meter that fills as you take damage. When the meter is full, Apex spells and Apex skills can be used.
Sức mạnh của Thần
Chỉ số của bạn tăng lên khi bạn săn và đánh bại các Trùm trên thế giới.
Staying Power
Positive status effects last longer in battle while negative status effects fade faster.
Kiên định
Bạn có khả năng ít bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng xấu.
Lông vũ huyền bí
Bạn sẽ tăng khả năng tránh các đòn tấn công tăng lên khi máu ít hơn.
Liên kết sử ma
Bạn đã nhận hiệu ứng "Liên kết sử ma" cấp 1 của sử ma.
← Trở lại