Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Dragon Knight / Dragon Knightess

Kẻ luyện rồng mạnh nhất. Có khả năng chống lại ma thuật rồng và có thể sử dụng trang bị của cả đấu sĩ và pháp sư.
Bậc: ★7
Giá: 2,000,000 orn

Yêu cầu cần thiết:

Blademaster
Battlemage

Kỹ năng:

Nhảy (Cấp độ 150)
Đa bùng phát (Cấp độ 155)
Tàn kích II (Cấp độ 160)
Tốc độ Wyvern II (Cấp độ 165)
Nộ Long kích III (Cấp độ 175)

Kỹ năng:

Đồ Long sư
Chỉ số của bạn tăng lên khi bạn đánh bại rồng.
Tái tạo
Đòn đánh chí mạng sẽ phục hồi máu và năng lượng.
Valhallan Đạo
Sử ma của bạn mạnh hơn một chút và có thể tấn công thường xuyên hơn.
Liên kết sử ma
Bạn đã nhận hiệu ứng "Liên kết sử ma" cấp 1 của sử ma.
Huấn luyện đặc biệt của Valhalla
Sử ma của bạn có nhiều khả năng đưa ra lựa chọn tốt hơn trong trận chiến.
← Trở lại