Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Battlemage

Một người sử dụng ma thuật rất thành thạo có thể sử dụng phép thuật lặp đi lặp lại. Có cơ hội để sử dụng phép thuật không tốn năng lượng và có thể sử dụng trang bị của cả chiến binh và pháp sư.
Bậc: ★6

Kỹ năng:

Kiếm phép II (Cấp độ 125)
Búa phép II (Cấp độ 125)
Đa hoả pháp (Cấp độ 130)
Đa băng pháp (Cấp độ 130)
Đa lôi pháp (Cấp độ 130)
Đa địa pháp (Cấp độ 130)
Đa ma pháp kích II (Cấp độ 140)
Thống khổ III (Cấp độ 150)

Kỹ năng:

Chuyển dẫn năng lượng
Bạn có xác xuất khả năng dùng kỹ năng hoặc phép thuật có thể không tiêu tốn năng lượng.
Chế độ quái thú
Chỉ số của bạn tăng lên khi bạn đánh bại thú hoang.
← Trở lại