Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Legionnaire

Một người lính của Quân đoàn Đại Địa đã thành thạo thổ ma thuật, thứ mà họ vẫn hàng ngày gắn bó.
Bậc: ★2

Kỹ năng:

Bảo vệ (Cấp độ 25)
Đe doạ (Cấp độ 30)
Hoả kích (Cấp độ 40)
Băng kích (Cấp độ 40)
Địa kích (Cấp độ 40)
Lôi kích (Cấp độ 40)
Rung chấn (Cấp độ 5)
Suy tàn (Cấp độ 20)
Địa kích (Cấp độ 25)
Rung chấn II (Cấp độ 25)
Động đất (Cấp độ 50)

Kỹ năng:

Kinh nghiệm bước
Bạn sẽ nhận được thêm kinh nghiệm khi đi bộ.
Dược sư
Bạn là một bậc thầy về cách sử dụng vật phẩm. Các dược phẩm hồi phục sẽ phục hồi thêm 25% máu và năng lượng.
← Trở lại