Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Discord
Merch
Google Play
Apple App Store
Lộ trình phát triển
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Cập nhật & Ghi chú phát hành

3.1.12
Ngày phát hành: Tháng tư 13, 2022
* Rise of the Unfelled is now available in French
* Improved the visual distinction and size of some buildings
* Reduced the effective touch area of larger buildings
* Bug fixes
Xem tất cả các bản phát hành