Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Tốc độ Wyvern

Di chuyển như một con rồng, có khả năng cải thiện tốc độ hoặc sức mạnh phép thuật.
★5 Spell
Targets: Bản thân
Costs: 60 mana

Mang lại:

Tốc độ ↑ (90%)
Phép ↑ (90%)

Learned by:

Spirit Tamer
Dragoon / Dragoness
← Trở lại