Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Triệu hồi thú dữ

Triệu hồi 1 con thú dũ hỗ trợ bạn. Yêu cầu 2 lượt đánh.
★5 Spell
Targets: Bản thân
Costs: 50 mana

Triệu hồi:

Quạ (100%)
Dơi (100%)
Rắn (100%)
Chuột (100%)
Tôm hùm (100%)
Gấu (100%)
Chim ưng (100%)
Zu (100%)
Rắn hổ mang (100%)

Learned by:

Druid
← Trở lại