Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Thống khổ II

Gây sát thương lớn theo số lượng quái thú mà bạn đã giết gần đây. Yêu cầu 2 lượt trong trận chiến.
★5 Spell
Targets: Đơn mục tiêu
Power: 1500
Costs: 150 mana

Learned by:

Druid
Druid
← Trở lại