Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Đa địa pháp II

Gây sát thương thổ thuật cao cấp ba lần.
★9 Spell
Targets: Đơn mục tiêu
Power: 1000-1500 (x3)
Costs: 160 mana

Gây ra:

Thối rữa (25%)

Learned by:

Omnimancer / Omnimagus
Noble Gaia
← Trở lại