Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Đột kích III

Công kích đối thủ bằng tốc độ với vũ khí, gây thêm sát thương với 25 phần trăm tỉ lệ chí mạng.
★5 Skill
Targets: Đơn mục tiêu
Power: 1500
Costs: 100 mana

✓ Có thể thấy trong Nhà Thuật Sư
← Trở lại