Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Nhảy II

Nhảy cao và tấn công đối thủ của bạn từ trên không, có thể phá vỡ sức tấn công của họ khi tiếp đất. Cung cấp cho lá chắn 3 lượt và yêu cầu 2 lượt trong trận chiến.
★8 Skill
Targets: Đơn mục tiêu
Power: 3000-5000
Costs: 100 mana

Gây ra:

Công ↓ (50%)
Phép ↓ (50%)

Learned by:

Freyr / Freyja
← Trở lại