Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Bùng phát II

Long thuật bất ổn có thể gây sát thương cực lớn, nhưng có thể làm hại người sử dụng.
★6 Spell
Targets: Đơn mục tiêu
Power: 1750-3500
Costs: 100 mana

Gây ra:

Khô héo (50%)

Learned by:

Dragoon / Dragoness
Dragoon / Valkyrie
← Trở lại