Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Thi ca của Chimera

Triệu hồi một vụ nổ, đại diện của Chimera hùng mạnh. Yêu cầu 3 lượt trong trận chiến, gây sát thương lớn và đốt cháy, gây độc, và làm tê liệt đối thủ.
★8 Spell
Targets: Đơn mục tiêu
Power: 6000-8000
Costs: 250 mana

Gây ra:

Cháy (100%)
Tê liệt (100%)
Nhiễm độc (100%)

Learned by:

Freyr / Freyja
← Trở lại