Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Bóng tối trỗi dậy

Gây sát thương hắc hệ nhiều lần tùy thuộc vào số lượng hiệu ứng trạng thái mà đối thủ có thể có.
★7 Spell
Targets: Đơn mục tiêu
Power: 150-500 (x6)
Costs: 100 mana
← Trở lại