Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
由社区翻译
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Lá chắn xương

Hồi phục và cấp lá chắn trong 6 lượt và tăng khả năng hấp thụ sát thương của lá chắn lên 80%.
Bậc: ★8
← Trở lại