Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Sức mạnh của gấu

Triệu hồi sức mạnh của một con gấu cổ đại. Tăng đáng kể sức mạnh tấn công đánh đổi bằng khả năng phòng thủ của bạn.
★5 Spell
Targets: Bản thân
Costs: 60 mana

Mang lại:

Công ↑↑ (100%)
Thủ ↓↓ (100%)
Kháng ↓↓ (100%)

Learned by:

Druid
Druid
← Trở lại