Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Gerd

A maiden dear to me. Her arms glittered, and from their gleam. Shone all the sea and sky.
Sự kiện: Nothren Legends: Ragnarok
Bậc: ★8
HP: 5,190,000
✓ Viễn chinh thế giới
✓ Viễn chinh Lãnh giới khác

Kỹ năng:

Tàn kích III
Vỡ
Chém ngang II
Chướng khí
Đa hắc pháp
Đại phá kích
Ragnarok

Rơi ra:

Thuốc tăng sức tấn công
Thuốc kháng phép
Thuốc ma pháp
Rune of Muninn
Bình hồi máu siêu cấp
Gerd's Bullwhip
Gerd's Chestguard
Gerd's Headdress
Gerd's Horsewhip
Gerd's Legwraps
← Trở lại