Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Aries

Aries, Bạch Dương, sa ngã từ Thiên Đường.
Sự kiện: Lễ hội Crimson
Bậc: ★6
HP: 3,800,000
✓ Viễn chinh vương quốc
✓ Viễn chinh Lãnh giới khác

Kỹ năng:

Sức mạnh của gấu
Sao chổi
Hơi Thở Của Rồng
Triệu hồi Behemoth
Triệu hồi Harpy
Triệu hồi Troll
Triệu hồi Wyvern
Thú kích

Rơi ra:

Thuốc phòng thủ
Thuốc kháng phép
Mũ trùm đầu Aries
Sừng của Aries
Giáp chân Aries
← Trở lại