Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Pháp sư Yêu tinh rừng sâu

Chủng loại: Toán quân Elven
Độ hiếm: Thường gặp
Bậc: ★6

Kỹ năng:

Mưa sao sa
Bão tuyết
Bão sấm
Động đất

Rơi ra:

Thổ thạch
Elstone
Trượng Woodland
← Trở lại