Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Người xương cực kỳ đáng sợ

Sự kiện: BoooOOOOooooOOOooo
Chủng loại: Ổ thi tộc
Độ hiếm: Sinh vật huyền bí
Bậc: ★8

Kỹ năng:

Đại phá kích

Rơi ra:

Xương
Dragonite
Chìa khoá Gauntlet
Đá chập choạng
Quặng Realm
Lyonite
← Trở lại