Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Thi tộc

Sự kiện: Thánh hoá
Chủng loại: Ổ thi tộc
Độ hiếm: Hiếm
Bậc: ★5

Kỹ năng:

Cho kẹo
Chơi khăm

Kỹ năng:

Từ chối tử thần
Bạn có cơ hội thoát khỏi tử thần trong trận chiến.

Rơi ra:

Máu của Sói
Balorite
Đá sương mù
Mấy cái lá khô héo
Orichalcum
← Trở lại