Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Glashtyn

Sự kiện: Paths of Fomoria: House of Sumner / Paths of Fomoria: House of Nocturna / Paths of Fomoria: House of Wintara / Paths of Fomoria: House of Autumna
Chủng loại: Thú
Độ hiếm: Hiếm
Bậc: ★10

Kỹ năng:

Tốc kích
Phản công
Hắc cổ ấn
Bóng tối trỗi dậy
← Trở lại