Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Vệ binh Khải Huyền Tộc

Chủng loại: Thường gặp
Độ hiếm: Hiếm
Bậc: ★7

Kỹ năng:

Tốc kích
Húc tàn bạo
Tường lăng kính
Phá phép

Kỹ năng:

Từ chối tử thần
Bạn có cơ hội thoát khỏi tử thần trong trận chiến.

Rơi ra:

Kích tinh thể
← Trở lại