Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Triệu Hồi Sư Rift ưu tú

Sự kiện: Riftfall
Chủng loại: Con người
Độ hiếm: Thường gặp
Bậc: ★9

Kỹ năng:

Triệu hồi Behemoth
Triệu hồi Harpy
Triệu hồi Troll
Triệu hồi Wyvern

Kỹ năng:

Tinh hoa kết hợp III
Khi bắt đầu trận chiến, kỹ năng triệu hồi đầu tiên trong khung kỹ năng của bạn sẽ được tự động sử dụng. Cũng sẽ có tỉ lệ kỹ năng thứ 2 trong khung kỹ năng sẽ được sử dụng.

Rơi ra:

Mảnh vỡ Riftlock Delta của Charon
← Trở lại