Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Đạo tặc kiệt xuất Balor

Sự kiện: Cuộc xâm lược Balor
Chủng loại: Quân Balor
Độ hiếm: Thường gặp
Bậc: ★9

Kỹ năng:

Độc kích
Song kích
Khai thác
Khát máu

Rơi ra:

Áo giáp Balor tinh anh
Mũ bảo vệ Balor tinh anh
Xà cạp Balor tinh anh
Khiên Balor tinh anh
← Trở lại