Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Mimic nguyên thủy

Chủng loại: Kho Mimic
Độ hiếm: Sinh vật huyền bí
Bậc: ★6

Kỹ năng:

Rối trí
Bão tuyết II
Bùng phát
Mưa sao sa II
Quake II
Bão sấm II

Rơi ra:

Đầu Mimic Cổ Đại
← Trở lại