Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

World Eater Ymir

Chương VIII: Bashe, World Eater - vẫn đói khát như mọi khi - lùa miệng xuống, xuyên thủng nền móng của Agathodaemon. Thanh đao của nó cũng chứa đầy các miệng núi lửa, khiến nó rất thích hợp để khảm nạm.

Ngoại lai
Bậc: ★10
Độ hiếm: Sử thi
Có thể sử dụng bởi: Class Đấu sĩ
Địa điểm: Vũ khí
Tấn công: 280
Lá chắn: 2%
Số lỗ khảm nạm: 8
Rồng

Rơi ra từ:

Ymir Amphiptere

Vật liệu nâng cấp:

Mythril
Draconite tinh khiết
← Trở lại