Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Dây chuyền

Chương III: Vritra đã tiếp tục xây dựng những vùng đất này, đặt đôi cánh bất biến của mình trên tảng đá cuộn. Điều này hình thành một lưu vực mạnh mẽ cho sự sống phát triển trên phần lõi nóng chảy của hành tinh này. Dây chuyền này đôi khi có thể bảo vệ bạn khỏi các hiệu ứng trạng thái đồng thời cho phép miễn nhiễm với Tê liệt, Choáng và Hóa đá.

Ngoại lai
Bậc: ★10
Độ hiếm: Thần thoại
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class
Địa điểm: Trang sức
HP: 220
Năng lượng: 220
Bảo vệ khỏi hiệu ứng: +8

Miễn nhiễm:

Tê liệt
Choáng
Hoá đá
Long tàn ấn

Rơi ra từ:

Ymir Amphiptere
← Trở lại