Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Trượng Ymir của Zaltys

Chương V: Zaltys chưa bao giờ ưa Agathodaemon, nhưng vẫn phải hiểu rằng nó cần nguồn đất cho sự sống. Zaltys gieo hạt vào đất, nảy mầm những tán lá tạo ra bầu không khí. Quyền trượng của nó tượng trưng cho sự sống, và sẽ cho phép bạn phục hồi HP mỗi lượt trong trận chiến.

Ngoại lai
Bậc: ★10
Độ hiếm: Sử thi
Có thể sử dụng bởi: Pháp sư
Địa điểm: Vũ khí
Ma thuật: 267
Năng lượng: 120
Lá chắn: 2%
Số lỗ khảm nạm: 5

Rơi ra từ:

Ymir Amphiptere

Vật liệu nâng cấp:

Đá cổ ngữ
Draconite tinh khiết
← Trở lại