Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Giáp thân Vách núi Ymir

Chapter VI: Illuyanka then raised walls of stone to frame this new land from the raging seas and winds. The cliffs and shores can be seen from afar, and her mighty armor will surely make one feel as they are made of the cliffs themselves. It will occasionally protect you from hits that take 100% of your maximum HP.

Ngoại lai
Bậc: ★10
Độ hiếm: Sử thi
Có thể sử dụng bởi: Class Đấu sĩ
Địa điểm: Torso
Phòng thủ: 305
Kháng phép: 305
Lan can: 25%
Số lỗ khảm nạm: 2
Rồng

Miễn nhiễm:

Hoá đá

Rơi ra từ:

Ymir Amphiptere

Vật liệu nâng cấp:

Đá
Draconite tinh khiết
← Trở lại